Obchodní podmínky

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné, případně legislativou České republiky. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – Lucie Krejčířová a jeho zákazníků – kupujících. Tyto obchodní podmínky jsou přiměřeně platné i pro objednávky ze Slovenské republiky či jiných států EHS.



II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.  Lucie Krejčířová, Krásné krajky.cz, dále uváděná jako “prodávající”, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Identifikace prodávajícího:
Lucie Krejčířová
1. máje 240
Nezamyslice, 79826
IČ: 8855341
Nejsem plátcem DPH.


III. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky kupujícím.

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.


IV. CENA A PLATBA

Ceny uvedené na webových stránkách krasnekrajky.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží nebo zásahu vyšší moci. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy či poštovní společnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad, pokud jsou účastníci obchodního vztahu plátci DPH. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

Toho času není prodávající plátce DPH.

Den dodání zboží dle Obchodního zákoníku, hlava II, oddíl 2, § 412, odstavec 1:

“Není-li prodávající povinen dle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním dopravci k přepravě ke kupujícímu, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.”

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

 

V. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci tentýž pracovní den, byla-li objednávka uskutečněna do 14ti hodin, jinak následující pracovní den. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do sedmi pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. Některé zboží může být kvůli velkému zájmu vyprodáno v okamžik objednání. O tomto bude zákazník neprodleně informován a bude mu nabídnuto náhradní zboží.



VI. ZÁRUKA A SERVIS

a) V případě výběru nesprávné velikosti zboží, Vám jej můžeme vyměnit za výrobek nový. Účtováno Vám bude pouze poštovné a balné v případě, že vrácené zboží bude nenošené, nijak neporušené, v původním obalu a včetně průvodních informací upevněných na produktu (neodtržené štítky). 

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením.

c) Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího na adrese uvedené v sekci kontakt – osobní návštěvu je nutné dohodnout předem telefonicky nebo e-mailem, případně lze vyřešit korespondenčně. 

d) K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní.

e) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

f) Při reklamaci je nutné zvážit způsob použití a účel užití zakoupeného zboží.  Záruční lhůta se řídí legislativou České republiky.




VII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Na základě zákona 367/2000 Sb. máte právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží, resp. máte právo nám zboží do 14 dnů vrátit a my Vám vrátíme finanční částku, kterou jste za zboží zaplatili.

Odstoupit od smlouvy o koupi, respektive vrátit zboží může kupující bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodný den uplatnění záruky vrácení peněz v rámci 14 denní lhůty je datum odeslání zboží kupujícím, nikoliv datum dodání prodávajícímu. Prodávající je potom povinen kupujícímu vrátit finanční částku, kterou kupující za zboží zaplatil, a to oproti podepsaní dobropisu, který vystaví prodávající a zašle kupujícímu emailem. Ten jej po podepsání odešle prodávajícímu, nejlépe s vráceným zbožím. Vrací se pouze částka za zboží, nikoliv za poštovné, dopravu, balné apod. Způsob, jakým mají být peníze vráceny si určí kupující (převodem na účet, poštovní poukázkou, osobním odběrem apod.). V 14 denní lhůtě má kupující samozřejmě také právo požádat o výměnu zboží za jiné, pokud mu nevyhovovala velikost, barva, druh zboží apod. Zboží nesmí být znatelně použité, poničené a vrácené ve stavu jaké bylo zakoupeno.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

E-shop Krásné krajky.cz může zaslat informace zákazníkům o nových produktech či akční nabídce. Jestliže nebude chtít takovýto email s novinkami přijímat, je možné se pomocí odkazu v emailu lehce odhlásit z odebírání těchto novinek. Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce včetně případných expedičních a dopravních nákladů.

Odeslanou objednávkou – kupní smlouvou – je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

Veškeré další informace jsou uvedeny na webu www.krasnekrajky.cz, například podmínky dopravy a platby, rady při správné velikosti při výběru zboží apod. 


Nákupní řád je platný od 19. 3. 2016


Odběr novinek [Newsletter]